Duurzaamheid: Ventilatie met WTW

In de woningen van HAAVE komt warmteterugwinningsventilatie (WTW). Dit ventilatiesysteem zorg ervoor dat in uw woning de lucht wordt gefilterd en er zo altijd een gezond binnenklimaat in de woning heerst. Verse lucht wordt van buiten naar binnen aangezogen. En oude lucht wordt via een ander circuit van binnen naar buiten getransporteerd. De WTW installatie wint energie terug van de af te voeren lucht en warmt de aan te voeren lucht daarmee op. Dit zorgt voor een gunstig effect op het energieverbruik.