Duurzaamheid: Deelmobiliteit in HAAVE

HAAVE is straks op een goede manier ontsloten, zowel per auto, als per fiets/scooter en te voet. Het plangebied wordt aan de Floris van Adrichemlaan en de Amerikavaart omsloten door water, waardoor een autoluw gebied ontstaat met goede langzame verkeersverbindingen.

Bij deze ontwikkeling zijn de parkeernormen van het laatste geactualiseerde beleid van de gemeente gebruikt. Deze normen worden gebaseerd op basis van kengetallen en aanwezigheidspercentages uit de richtlijn van het (CROW). Op deze manier wordt bepaald hoeveel parkeerplaatsen er minimaal nodig zijn. Deze parkeerplaatsen hoeven niet allemaal in de straat van de woningen te liggen, maar kunnen ook te vinden zijn in de directe omgeving.

In HAAVE komen 130 ondergrondse parkeerplaatsen, 22 parkeerplaatsen op het middenterrein (tussen CPO woningen en stadswoningen) en daarnaast zijn ook de parkeerplaatsen te gebruiken in het openbaar gebied.

Deelauto’s
In het openbaar gebied zullen 2 parkeerplaatsen worden gereserveerd voor deelauto’s, die beschikbaar zijn voor alle bewoners van HAAVE. Er is gekozen voor 2 deelauto’s, die uitstekend te gebruiken zijn voor het stadsverkeer. Het bedrijf ‘JustGo’ is leverancier van deze voertuigen.