Omgevingsvergunning HAAVE onherroepelijk

09 april 2021

De gemeente Haarlem heeft op 24 februari jl. de omgevingsvergunningaanvraag voor de bouw verleend. Deze heeft zes weken ter inzage gelegen en is op 8 april onherroepelijk geworden.  

De verwachting is dat na het kappen van de bomen en het verwijderen van verhardingen, oude funderingen en andere obstakels de bouw deze zomer van start gaat